Leren balanceren

De kunst ligt niet zozeer in het vinden van die ene perfecte staat van balans. In de flow van het dagelijkse leven verandert alles namelijk voortdurend. De kunst is om je ervan bewust te worden. Je maakt voortdurend keuzes in wat wel en niet goed voor je is. Van dit bewustwordingsproces kun je enorm veel over jezelf leren. Zodat je steeds meer gaat handelen vanuit wat goed is voor jou. 

Je staat niet alleen

Voel je dat het tijd is voor verandering? Wil je dingen eens anders aanpakken dan dat je gewend bent? Maar weet je niet hoe daarmee te beginnen of door te zetten? Je hoeft het niet alleen te doen. Vraag om hulp!

Jouw pad

Je bent helemaal vrij om je leven op jouw manier vorm te geven. Een ander dient jou daarin volledig te respecteren, want het is joúw pad. De aandacht, zorg en bescheidenheid waarmee ik er voor een ander wil zijn, komen tot uitdrukking in de naam van de praktijk: Namasté. Het woord Namasté komt uit het Sanskriet en betekent zoiets als: Ik buig voor jou. In veel Aziatische landen is het gebruikelijk om elkaar op deze manier te begroeten. Je vouwt dan tegelijkertijd je handen samen in gebedshouding, vlak voor de borst. Ik vind Namasté erg mooi aansluiten bij de principes van de praktijk die ik voor ogen heb.